Obchodní podmínkyTyto obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti při nákupu na webovém portálu www.flexio.cz provozovaném společností:
FLEXIO a.s., U Hellady 697/4 140 00 Praha 4, IČ: 27259463, DIČ: CZ27259463

 1. 1.  Vysvětlení pojmů

Dodavatel, prodávající je společnost FLEXIO a.s., U Hellady 697/4,       140 00, Praha 4 zapsaná v obchodním rejstříku u  Městského soudu v Praze, oddíl, vložka 10043, osoba která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je také podnikatelský subjekt, který prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo služby.

Odběratel, kupující je spotřebitel, který nakupuje zboží nebo služby dle platné kupní smlouvy a nejedná v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti. 
Kupující, který není spotřebitel, ale podnikatel a uzavírá kupní smlouvu na zboží nebo služby v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, se bude řídit dle platného obchodního zákoníku.
Kupní smlouva vzniká mezi prodávajícím a kupujícím objednáním zboží nebo služby. Úprava kupní smlouvy je možná pouze po domluvě obou stran nebo ze zákonných důvodů.

 1. 2.  Objednání zboží

Kupující vybere zboží z nabízeného sortimentu a vloží do nákupního košíku, kde řádně vyplní objednávkový formulář a vybere si možnost dopravy a platby. Po dokončení nákupu bude na e-mail uvedený kupujícím zasláno potvrzení a rekapitulace objednávky. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Zrušení objednávky je možné pouze se souhlasem obou stran, v opačném případě je prodávající povinen nabídnout alternativní řešení.

 1. 3.  Odeslání zboží

Po vyplnění a odeslání objednávkového formuláře bude objednané zboží připraveno v co nejkratší době k expedici. Kupujícímu je umožněn osobní odběr na naší pobočce: FLEXIO a.s., U Hellady 697/4 140 00 Praha 4 , tel. 234 676 471. Termín dodání objednávky je závislý na dostupnosti zboží nebo služby, dostupnosti jsou uvedeny u každého produktu. Objednávka se považuje za doručenou po přijetí zboží na adresu uvedenou zákazníkem. Převzetí zboží osobně na pobočce je stvrzeno dodacím listem a fakturou.

 1. 4.  Způsob dopravy

V případě, že kupujícímu nevyhovuje osobní odběr, je umožněno doručení prostřednictvím soukromých přepravních společností, které jsou uvedeny v nákupním košíku. Tato služba dopravy je zpoplatněna vždy dle charakteru zboží, kupující je o její výši informován při její volbě.

 1. 5.  Způsob hrazení ceny za zboží

Nabízené způsoby platby jsou:

 • bankovní převod
 • dobírka
 • platba kartou u přepravní společnosti (tato služba je umožněna pouze u vybraných dopravců)
 • platba v hotovosti na pobočce
 1. 6.  Převzetí zboží

Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. Pokud nejsou doklady přiloženy ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem.

 1. 7.  Komunikace s kupujícím

Veškerá komunikace mezi prodávajícím a kupujícím probíhá prostřednictvím emailu nebo telefonicky. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy nebo kontaktování prodávajícího (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 1. 8.  Podmínky záruky a reklamace

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

Dodávané zboží již nemusí disponovat záručním listem. V případě záruční opravy u autorizovaných servisů je nutností předložit prodejní doklad.

V záruční lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, bezplatné odstranění vady opravou, přiměřenou slevu z kupní ceny nebo vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou, není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Reklamaci je možné nahlásit emailem. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

 1. 9.  Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání při koupi do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

 1. 10.                Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Tyto údaje slouží především pro komunikaci se zákazníkem a pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

11. Ostatní

 

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím od 1. 1. 2014.

 

 

 
 

 

 

Porovnat - 0 ks

 

 

 

 

  Kód Název produktu Vaše cena    

 
 
 


 
 
 

 

Naposledy navštívené

 


 

 

 
    Kód Název produktu Vaše cena  

 
 
 


 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 


Košík
0 položek
0

 

 

  
 
 


 


 
Přihlášení
 

 

 

 

Technické řešení © 2023 CyberSoft s.r.o.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.